Varför A Company

Vår erfarenhet & kunskap ger dig trygghet - vi kan. Du kan istället göra det du är bäst på.

A Company är
 • det bästa valet av personlig byrå för företag som investerar i resor, möten och evenemang
 • flexibla och lyhörda i varje uppdrag
 • obundna av tvingande leverantörsavtal

A Company har
 • ett stort antal återkommande kunder och hög kundnöjdhet
 • genom åren projektlett tusentals arrangemang i alla tänkbara storlekar.
 • projektledare med lång, gedigen branscherfarenhet som är drivande och tar ansvar
 • gott renommé hos kunder och leverantörer

A Company
 • kan kombinera logistik med kreativitet
 • ser och skapar helhet i arrangemanget
 • arbetar nära kund med en ansvarig projektledare i varje uppdrag
 • väljer noggrant utvalda leverantörer som passar bäst för varje uppdrag
 • gör så mycket eller så lite våra kunder vill