UPPGIFTER OM OSS

Firma:
Acompany Sweden AB 

Säte:
Stockholms län, Stockholm kommun

Organisationsnummer:
556750-5408 

Viktigt för dig


IATA certifiering
Som certifierad IATA resebyrå är A Company auktoriserade att boka och ställa ut flygbiljetter. Det ger full kontroll över helheten och ger dig besparingar.

Resegaranti
A Company har ställt lagstadgad resegaranti till Kammarkollegiet, en trygghet för dig som kund. Resegarantin ska skydda resenärer när bl.a. paketresor ställs in eller avbryts. Om resor av någon anledning inte genomförs. oftast på grund av konkurs, kan garantin användas till att ge ersättning åt drabbade resenärer. Ansökan om ersättning görs hos Resegarantinämnden och skall vara Resegarantinämnden tillhanda senast tre månader efter det att resan blivit inställd, avbruten eller av annan anledning inte blivit av. Läs mer om resegaranti   

Svenska Resebyråföreningen
A Company är medlem i Svenska Resebyrå Föreningen (SRF). Även detta en trygghet för dig som kund. SRF ställer höga krav på sina medlemmar, bland annat ställs krav på att resebyrån ställt den nödvändiga resegarantin, att resebyrån har en sund ekonomi och på att personalen är erfaren och kompetent. Mer information om SRF 

Svartlistade flygbolag
Europeiska kommissionen har i samråd med medlemsstaternas flygsäkerhetsmyndigheter skapat en lista över flygbolag som inte uppfyller centrala säkerhetskrav. Dessa flygbolag har helt eller delvis förbjudits att bedriva verksamhet i europeiskt luftrum eller får endast bedriva verksamhet under vissa restriktioner. För information om svartlistade flygbolag 

A Company friskriver sig ansvaret för länkar och innehåll på hemsidor tillhörande annan organisation än vår egen. Dessa länkar är endast information till våra kunder.